VERMEULEN, Julien

Lic. Germ. filol., dr. Afrik. gesch. en filol., hoogl. Lille III (Frankrijk).
Afrikaanse literaturen, koloniale & post-koloniale literaturen; Afrika

Naam sorteren A/Z: 
VERMEULEN, Julien
Foto: 
Klasse EN: 
Human Sciences
Statuut sorteren EN: 
Associate members
Statuut EN: 
Associate members
Klasse NL: 
Menswetenschappen
Statuut NL: 
Geassocieerde leden
Statuut sorteren NL: 
Geassocieerde leden
Klasse FR: 
Sciences humaines
Statuut FR: 
Membres associés
Statuut sorteren FR: 
Membres associés
Statuut ES: 
Miembros asociados
Klasse ES: 
Ciencias Humanas
Statuut sorteren ES: 
Miembros asociados