HUYGE, Dirk

Dr. kunstgesch. en oudheidk., voltijds conser-vator Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Geschiedenis.
Geschiedenis, archeologie; Afrika (Egypte), Zuid-Amerika (Chili, Paas-eiland)

Naam sorteren A/Z: 
HUYGE, Dirk
Foto: 
Klasse EN: 
Human Sciences
Statuut sorteren EN: 
Fellow members
Statuut EN: 
Fellow members
Klasse NL: 
Menswetenschappen
Statuut NL: 
Gewone leden
Statuut sorteren NL: 
Gewone leden
Klasse FR: 
Sciences humaines
Statuut FR: 
Membres titulaires
Statuut sorteren FR: 
Membres titulaires
Statuut ES: 
Miembros numerarios
Klasse ES: 
Ciencias Humanas
Statuut sorteren ES: 
Miembros numerarios