DE DAPPER, Morgan J.

Dr. wet. (aardrijksk.), gew. hoogl. Univ. Gent.
Geografie, milieu en ontwikkeling, tropische geomorfologie, fysische geografie, geo-archeologie; Nabije- en Midden-Oosten, Afrika, Brazilië, Paaseiland, Maleisië, Vietnam.

Naam sorteren A/Z: 
DEDAPPER, Morgan J.
Foto: 
Klasse EN: 
Natural and Medical Sciences
Statuut sorteren EN: 
Honorary fellow members
Statuut EN: 
Honorary fellow members
Klasse NL: 
Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen
Statuut NL: 
Eregewone leden
Statuut sorteren NL: 
Eregewone leden
Klasse FR: 
Sciences naturelles et médicales
Statuut FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut sorteren FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut ES: 
Miembros numerarios honorarios
Klasse ES: 
Ciencias Naturales y Médicas
Statuut sorteren ES: 
Miembros numerarios honorarios