GIGASE, Paul L.

Dr. genees-, heel- en verlosk., tropische geneesk., geneesh.-hygiënist, geneesh.-specialist (klinische biologie), emer. hoogl. Instituut voor Tropische Geneeskunde (Antwerpen) en Univ. Gent.
Biologie (dierlijke paleontologie), geneeskunde (besmettelijke en parasitaire ziekten, epidemiologie); Subsaharisch Afrika (DR Congo, Rwanda, Togo).

Naam sorteren A/Z: 
GIGASE, Paul L.
Foto: 
Klasse EN: 
Natural and Medical Sciences
Statuut sorteren EN: 
Honorary fellow members
Statuut EN: 
Honorary fellow members
Klasse NL: 
Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen
Statuut NL: 
Eregewone leden
Statuut sorteren NL: 
Eregewone leden
Klasse FR: 
Sciences naturelles et médicales
Statuut FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut sorteren FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut ES: 
Miembros numerarios honorarios
Klasse ES: 
Ciencias Naturales y Médicas
Statuut sorteren ES: 
Miembros numerarios honorarios