GOYENS, Philippe

Dr. genees-, heel- en verlosk., kliniekhoofd dienst kindergeneesk. Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (VUB), Vast Secretaris Academie.
Epidemiologie, gezondheidssystemen, kindergeneeskunde, nutritie, spoorelementen, metabole ziekten, klinische biologie; Afrika (Centraal-Afrika), Tibet, Vietnam.

Naam sorteren A/Z: 
GOYENS, Philippe
Foto: 
Klasse EN: 
Natural and Medical Sciences
Statuut sorteren EN: 
Honorary fellow members
Statuut EN: 
Honorary fellow members
Klasse NL: 
Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen
Statuut NL: 
Gewone leden
Statuut sorteren NL: 
Eregewone leden
Klasse FR: 
Sciences naturelles et médicales
Statuut FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut sorteren FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut ES: 
Miembros numerarios honorarios
Klasse ES: 
Ciencias Naturales y Médicas
Statuut sorteren ES: 
Miembros numerarios honorarios