RAMMELOO, Jan

Dr. wet. (plantk.), eredir. Nationale Plantentuin van België, erehoofddocent Universiteit Antwerpen, dir. Stichting tot Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in Afrika, voorz. Nationaal Comité voor Biologische Wetenschappen, treasurer European Centre for Nature Conservation (ECNC).
Biodiversiteit, botanische documentatiecentra, mycologie; tropisch Afrika.

Naam sorteren A/Z: 
RAMMELOO, Jan
Foto: 
Klasse EN: 
Natural and Medical Sciences
Statuut sorteren EN: 
Honorary fellow members
Statuut EN: 
Honorary fellow members
Klasse NL: 
Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen
Statuut NL: 
Eregewone leden
Statuut sorteren NL: 
Eregewone leden
Klasse FR: 
Sciences naturelles et médicales
Statuut FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut sorteren FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut ES: 
Miembros numerarios honorarios
Klasse ES: 
Ciencias Naturales y Médicas
Statuut sorteren ES: 
Miembros numerarios honorarios