Bestuur 2018

Eric Pirard

Voorzitter

Eric Pirard

Philippe Goyens

Vast Secretaris

Philippe Goyens

Klasse voor Menswetenschappen

Xavier Luffin

Directeur

Xavier Luffin

Jan Vandersmissen

Vice-directeur

Jan Vandersmissen

Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Pierre Meerts

Directeur

Pierre Meerts

Jan Bogaert

Vice-directeur

Jan Bogaert

Klasse voor Technische Wetenschappen

Eric Pirard

Directeur

Eric Pirard

Willy Bauwens

Vice-directeur

Willy Bauwens