Milieubeheer

Door een milieumanagementsysteem te onderschrijven toont het KAOW zijn belangstelling en zijn inzet voor duurzame ontwikkeling, de bescherming van onze leefomgeving en zijn wil om de impact van zijn activiteiten op het milieu te verminderen. De registratie van ons Eco Management en Audit Scheme - EMAS is de externe herkenning van ons engagement voor duurzame ontwikkeling en ons respect voor het milieu.

 

Milieubeleid van KAOW

Milieuverklaring 2015

 

EMAS? WAT IS DAT?

EMAS is de afkorting van “Eco-Management and Audit Scheme”. Dit Europese label is een kwaliteitsgarantie voor het milieu. De instelling of instantie die de EMAS-registratie wil behalen, verbindt zich ertoe een milieumanagementsysteem (MMS) in te voeren en zich aan te sluiten bij een gestructureerde aanpak die in een Europese verordening  is bepaald.

WAARTOE DIENT EEN MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM? 

De doelstelling van een milieumanagementsysteem (MMS) bestaat erin de invloeden die de activiteiten van een instelling of instantie hebben op het milieu te verbeteren.

Wij onderscheiden:

  • de invloeden die verband houden met de werking van een organisatie, aan haar logistiek (milieubeheer) : verbruik van energie, water, papier, afvalproductie, mobiliteit, enz.
  • de invloeden die verband houden met de opdrachten / doelstellingen van een organisatie : hoe kan een organisatie bij de verwezenlijking van haar doelstellingen/ activiteiten beter rekening houden met milieuzorg?

Meer info: biblio [arroba] kaowarsom [punto] be

logo EMAS