Verzamelingen van Historische Bijdragen

De Belgische expansie onder Leopold I (1831-1965)
L'expansion belge sous Léopold Ier (1831-1865) (818-III pp., 1965)
genaaid 39,40 €
   
De Aardrijkskundige Conferentie van 1876
La Conférence de Géographie de 1876 (550 pp., 1976)
genaaid 36,80 €
gebonden 39,40 €
Belgisch-Congo tijdens de Tweede Wereldoorlog
Le Congo belge durant la Seconde Guerre mondiale (623 pp., 1983)
   
gebonden 78,80 €
De honderdste verjaring van de Onafhankelijke Kongostaat
Le centenaire de l'Etat Indépendant du Congo (533 pp., 1988)
gebonden 78,80 €
   
Congo 1955-1960 (599 pp., 1992) gebonden 79,30 €
   
L’Ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Eléments d’histoire (438 pp., 2004) gebonden 65,00 €