Vragen voor de Wedstrijd 2019

 

De werken die voor de wedstrijd ingediend worden, moeten op het secretariaat van de Academie toekomen vóór 1 maart 2019.

Vraag 1

Men vraagt een studie over het voortleven van autochtone tradities in de hedendaagse geglobaliseerde wereld..

Vraag 2

Men vraagt een onderzoek over de impact van verstedelijking, landbouwontwikkeling en/of industriële ontwikkeling op natuurlijke ecosystemen in de tropen, meer bepaald met betrekking tot hun ecosysteemdiensten en hun biodiversiteit. Het onderzoek mag zich beperken tot één van de oorzaken (verstedelijking, landbouwontwikkeling of industriële ontwikkeling) en/of tot één van de gevolgen (ecosysteemdiensten of biodiversiteit).

Vraag 3

Men vraagt een studie over de technische, wetenschappelijke of economische implicatie van groeilanden voor het collecteren en recycleren van afgedankte metaalhoudende produkten.