Vragen voor de Wedstrijd 2020

 

De werken die voor de wedstrijd ingediend worden, moeten op het secretariaat van de Academie toekomen vóór 1 maart 2020.

Vraag 1

Men vraagt een antropologische studie over de verschuivende man-vrouwrelaties in de huidige context van economische verandering in een overzees gebied.

Vraag 2

Men vraagt een studie van de impact van klimaatwijzigingen in de tropen op ecosysteemdiensten (zie U.N. Millennium Ecosystem Assessment en IPBES Global Assessment on biodiversity and ecosystems services), behorend tot de productverstrekkende, regulerende of ondersteunende diensten.

Vraag 3

Men vraagt een studie over het beheer van de interconnectie tussen voedsel, water en energie om de doelstellingen voor duurzame ontwik-keling in opkomende landen te bereiken.