Historical Studies Collection

De Belgische expansie onder Leopold I (1831-1965)
L'expansion belge sous Léopold Ier (1831-1865) (818-III pp., 1965)
paperback 39.40 €
De Aardrijkskundige Conferentie van 1876
La Conférence de Géographie de 1876 (550 pp., 1976)
paperback 36.80 €
Belgisch-Congo tijdens de Tweede Wereldoorlog
Le Congo belge durant la Seconde Guerre mondiale (623 pp., 1983)
hardback 78.80 €
De honderdste verjaring van de Onafhankelijke Kongostaat
Le centenaire de l'Etat Indépendant du Congo (533 pp., 1988)
hardback 78.80 €
Congo 1955-1960 (599 pp., 1992) hardback 79.30 €
L’Ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Eléments d’histoire
(438 pp., 2004)
hardback 65.00 €