POESEN, Jean

Licentiaat in de wetenschappen (groep aardrijkskunde), doctor in de wetenschappen (KU Leuven), doctor of Science (Soil Science and Geomorphology, University of Wolverhampton), gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en aan de Maria Curie-Skłodowska University, Lublin.  Dr.h.c. mult. (Alexandru Ioan Cuza University of Iasi en UMCS, Lublin).
Geomorfologie, landdegradatie, bodemconservatie, mens-milieu interacties, Globale Zuiden.

Member