DEVISCH, René J. C.

Dr. soc. wet. (antropologie), emer. met bijzondere opdracht KU Leuven.
Antropologie, psychoanalyse; Zuidsaharisch Afrika.

Naam sorteren A/Z: 
DEVISCH, René J. C.
Foto: 
Klasse EN: 
Human Sciences
Statuut sorteren EN: 
Honorary fellow members
Statuut EN: 
Honorary fellow members
Klasse NL: 
Menswetenschappen
Statuut NL: 
Eregewone leden
Statuut sorteren NL: 
Eregewone leden
Klasse FR: 
Sciences humaines
Statuut FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut sorteren FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut ES: 
Miembros numerarios honorarios
Klasse ES: 
Ciencias Humanas
Statuut sorteren ES: 
Miembros numerarios honorarios