PETRIDIS, Constantijn

Lic. kunstgesch. en oudheidk., dr. kunstwet. Univ. Gent, conservator Afrikaanse kunst en voorzitter departement voor de kunsten van Afrika en de Amerika's, The Art Institute of Chicago (USA).
Afrikaanse kunst, kunstgeschiedenis, antropologie van de kunst, museologie; Centraal- en West-Afrika

Naam sorteren A/Z: 
PETRIDIS, Constantijn
Foto: 
Klasse EN: 
Human Sciences
Statuut sorteren EN: 
Corresponding members
Statuut EN: 
Corresponding members
Klasse NL: 
Menswetenschappen
Statuut NL: 
Corresponderende leden
Statuut sorteren NL: 
Corresponderende leden
Klasse FR: 
Sciences humaines
Statuut FR: 
Membres correspondants
Statuut sorteren FR: 
Membres correspondants
Statuut ES: 
Miembros correspondientes
Klasse ES: 
Ciencias Humanas
Statuut sorteren ES: 
Miembros correspondientes