ROBBRECHT, Elmar V. L.

Dr. wet. (plantk.), geaggr. hoger ond., eredepartementshoofd Nationale Plantentuin van België, emer. hoogl. Univ. Antwerpen (dept. biologie).
Biologie, biodiversiteit, botanische documentatiecentra; tropisch Afrika.

Naam sorteren A/Z: 
ROBBRECHT, Elmar V. L.
Foto: 
Klasse EN: 
Natural and Medical Sciences
Statuut sorteren EN: 
Honorary fellow members
Statuut EN: 
Honorary fellow members
Klasse NL: 
Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen
Statuut NL: 
Eregewone leden
Statuut sorteren NL: 
Eregewone leden
Klasse FR: 
Sciences naturelles et médicales
Statuut FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut sorteren FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut ES: 
Miembros numerarios honorarios
Klasse ES: 
Ciencias Naturales y Médicas
Statuut sorteren ES: 
Miembros numerarios honorarios