GOSSELIN, Derrick-Philippe

Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, bedrijfskundig ingenieur, doctor in de toegepaste economische wetenschappen (UGent), management sciences (Oxon), AMP (INSEAD). Voorzitter SCK CEN, bestuurder von Karman Instituut voor Stromingsdynamica (VKI) en MYRRHA ivzw, Belgische vertegenwoordiger in het Energy Steering Panel (ESP) van de European Academies' Science Advisory Council (EASAC), buitengewoon hoogleraar (UGent), associated fellow Green Templeton College en Oxford Martin School (University of Oxford).
Energie, kernenergie, managementwetenschappen; Midden-Oosten, USA, Europa.

Member