Laureados 2001-2013

2013 Christa SYS. Inside the Box : Assessing the Competitive Conditions, the Concertation and the Market Structure
            of the Container Liner Shipping Industry.
2010 KAARSMAKER, Marieke [2008]. Evaluatie Stroomvelden voor manoeuvreren. Ontwikkeling van een methode voor het beoordelen van berekende stroomvelden op nautische veiligheid. - Delft, Deltares / Delft Hydraulics, 115 blz. + bijlagen, IX + 200blz. (2 vols.).
2007 SEL, Steve 2006. Maritieme Wereldsteden: "Vanuit welke grootsteden wordt de maritieme sector gestuurd?" - Verhandeling Univ. Antwerpen, Fac. Toegepaste Economische Wetenschappen, 132 pp.
2001 NOTTEBOOM, Theo 2000. De invloed van ruimtelijke en logistieke ontwikkelingen in het voorland-achterland continuüm op de positie en functie van zeehavens. - Doctoraatsproeschrift Universiteit Antwerpen.