Atlas

Algemene atlas van Congo (in-4°)

Inleiding / Avant-propos (30 pp., 1 kaart, 1948) (1) 26,30 €
Inleiding / Avant-propos
(2de uitgave, verbeterd en aangevuld, 28 pp., 3 kaarten, 1954)
26,30 €
Kaart van de veldtochten tegen de slavenhandel / Carte des campagnes antiesclavagistes (CAMBIER, R.) (7 pp., 1 kaart, 1952) * 63,10 €
Kaart der grenzen van Belgisch-Congo / Carte des frontières du Congo belge (JENTGEN, J.-P.) (7 pp., 1 kaart, 1953) *
Kaart der grenzen van Ruanda-Urundi / Carte des frontières du Ruanda-Urundi (JENTGEN, J.-P.) (7 pp., 1 kaart, 1958) *
Geodetische kaart / Carte géodésique (LETROYE, A.)
(8 pp., 1 kaart, 1954) (1)
*
Geologische kaart / Carte géologique (CAHEN, L. & LEPERSONNE, J.)
(27 pp., 2 kaarten, 1951) (1)
*
Kaart der klimatische zonen / Carte des zones climatiques (BULTOT, F.)
(8 pp., 1 kaart, 1954) (1)
*
Kaart der oppervlaktewaters / Carte des eaux superficielles (DEVROEY, E.-J.)
(7 pp., 1 kaart, 1951) (1)
*
Kaart der magnetische declinatie en van haar seculaire variatie / Carte de la déclinaison magnétique et de sa variation séculaire (HERRINCK, P.)
(11 pp., 1 kaart, 1961)
*
Kaart van de Nationale Parken en reservaten / Carte des Parcs Nationaux et réserves (ROBYNS, W.) (10 pp., 1 kaart, 1948) (1) *
Talenkaart / Carte linguistique (VAN BULCK, G.) (8 pp., 1 kaart, 1954) *
Administratieve kaart / Carte administrative (MASSART, A.)
(15 pp., 2 kaarten, 1950) (1)
*
Nosologische kaart / Carte nosologique (GILLET, J.) (6 pp., 1 kaart, 1954) (1) *
Kaart der bevolkingsdichtheid / Carte de la densité des populations (GOUROU, P.) (7 pp., 1 kaart, 1951) (1) *
Kaart der Katholieke missies /Carte des missions catholiques (VAN WING, J.)
(8 pp., 1 kaart, 1951) (1) *
52,60 €
Kaart der Protestantse missies / Carte des missions protestantes (COXILL, H.W.) (6 pp., 1 kaart, 1954) *
Kaart der geneeskundige inrichtingen / Carte des établissements médicaux
(DUREN, A.) (19 pp., 2 kaarten, 1958) (1)
*
Kaart der Tsetsevliegen / Carte des tsés-tsés (HENRARD, C.-L.)
(5 pp., 1 kaart, 1952) (1)
*
Kaart der Openbare Macht / Carte de la Force Publique (FLAMENT, F.)
(8 pp., 1 kaart, 1956) (1) *
63,10 €
Kaart van de plantaardige producties / Carte des productions végétales
(HENRARD, J.) (8 pp., 1 kaart, 1953) *
63,10 €
Kaart van de dierlijke producties / Carte des productions animales (TOBBACK, L. & GILLARDIN, J.) (15 pp., 1 kaart, 1951) (1) 52,60 €
Kaart der hydro-electrische centrales / Carte des centrales hydroélectriques (GEULETTE, P.) (3 pp., 1 kaart, 1960) *
Kaart van het vliegwezen / Carte de l’aviation (PERIER, G.)
(3 pp., 2 kaarten, 1956) (1)
*
Kaart der verreberichtgevingen / Carte des télécommunications (GEULETTE, P.)
(7 pp., 1 kaart, 1955) (1)
*

* kaart verkrijgbaar zonder nota (50 €)

(1) Ruanda-Urundi inbegrepen

Algemene atlas van de Republiek Zaïre

Kaart van het oppervlaktevervoer / Map of surface transport (LEDERER, A.)
( 20 + 20 + 20 pp., 1 kaart, 1976)
18,50 €

Klimatologische atlas

La nébulosité et la visibilité au Zaïre (CRABBE, M.)
(92 pp., 1 fig., 94 tab., 97 kaarten, 1987)
34,20 €