Le centenaire de l'Etat Indépendant du Congo - De honderdste verjaring van de Onafhankelijke Kongostaat

Reference: 

Le centenaire de l'Etat Indépendant du Congo - De honderdste verjaring van de Onafhankelijke Kongostaat
Recueil d'étdues historiques / Verzameling van historische bijdragen
( 533 pp., 1988)