Online Kaarten

In dit gedeelte vindt u alle gescande kaarten terug  uit de Algemene Atlas van Congo in JPEG-formaat.

Creative Commons-Licentie
Alle publicaties van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen zijn in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.
 

Lijst - Kaarten

Atlas général du Congo belge et du Ruanda-Urundi : Avant-propos - Algemene atlas van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi : Inleiding
Carte des explorations - Kaart der ontdekkingsreizen
Carte des campagnes antiesclavagistes - Kaart van de veldtochten tegen de Slavenhandel
Carte des frontières du Congo belge - Kaart der grenzen van Belgisch-Congo
Carte des frontières du Ruanda-Urundi - Kaart der grenzen van Ruanda-Urundi
Carte géodésique du Congo belge et du Ruanda-Urundi - Geodetische kaart van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi
Carte géologique - Geologische kaart
Carte des zones climatiques - Kaart der klimatische zonen
Carte des eaux superficielles - Kaart der oppervlaktewaters
Carte de la déclinaison magnétique et de sa variation séculaire - Kaart der magnetische declinatie en van haar seculaire variatie
Carte gravimétrique - Gravimetrische kaart
Carte phytogéographique - Phytogeographische kaart
Carte des Parcs Nationaux et réserves - Kaart van de Nationale Parken en reservaten
Carte linguistique - Talenkaart
Carte volcanologique - Vulcanologische kaart
Carte administrative - Administratieve kaart
Carte de la densité des populations - Kaart der bevolkingsdichtheid
Carte de la densité et de la localisation de la population dans la province de l'Equateur - Kaart der dichtheid en localisatie der bevolking in de Evenaars-provincie
Carte électorale - Verkiezingskaart
Carte des missions catholiques - Kaart der Katholieke missies
Carte des missions protestantes - Kaart der Protestantse missies
Carte des établissements médicaux - Kaart der geneeskundige inrichtingen
Carte nosologique - Nosologische kaart
Carte des tsés-tsés - Kaart der Tsetsevliegen
Carte de la Force Publique - Kaart der Openbare Macht
Carte des productions végétales - Kaart van de plantaardige producties
Cartes des productions animales - Kaart van de dierlijke producties
Carte des centrales hydroélectriques - Kaart der hydroëlectrische centrales
Carte de l'aviation - Kaart van het vliegwezen
Carte des télécommunications - Kaart der verreberichtgevingen
Carte des concessions minières - Kaart der mijnconcessies