GRIEKEN (VAN) (Emile Jean Marie Antoine)

Tomaison

Kon. Acad. Overz. Wet.
Belgische Overzeese Biografie,
T. VII-B, 1977, kol. 163-164