BOC 1952 (2) - II. n° 6bis-10

Reference: 

Bulletin officiel du Congo Belge - Ambtelijk blad van Belgisch Congo.
Ministère des Colonies.; Ministerie van Koloniën. [Bruxelles]