Hum.Sc.(IRCB) SCHEBESTA, P. Die Bambuti-Pygmäen vom Ituri. - T.I (1938)

Reference: 

Mémoires de la Classe des Sciences Morales et Politiques, IRCB. 1938. ; T. I: xviii-440 (in-4°)
Verhandelingen van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen, KBKI. 1938 ; B. I: xviii-440 (in-4°)