TACK, Luc

Dr. aard- en delfstofk., eregeaggr. werkleider dept. geol. en mineral., afdeling alg. geol. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.
Geologie, geodynamica, Precambriumgeologie, Supercontinenten, orogenesen, natuurlijke rijkdommen; Afrika.

Naam sorteren A/Z: 
TACK, Luc
Foto: 
Klasse EN: 
Natural and Medical Sciences
Statuut sorteren EN: 
Honorary fellow members
Statuut EN: 
Honorary fellow members
Klasse NL: 
Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen
Statuut NL: 
Eregewone leden
Statuut sorteren NL: 
Eregewone leden
Klasse FR: 
Sciences naturelles et médicales
Statuut FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut sorteren FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut ES: 
Miembros numerarios honorarios
Klasse ES: 
Ciencias Naturales y Médicas
Statuut sorteren ES: 
Miembros numerarios honorarios