OLBRECHTS (Frans Maria)

Undefined
Tomaison: 

Kon. Acad. Overz. Wet.
Belgische Overzeese Biografie,
T. VIII, 1998, kol. 325-332