Impact van de informatica in de Derde Wereld - Impact de l’informatique dans le Tiers-Monde

Reference: 

Impact van de informatica in de Derde Wereld / Impact de l’informatique dans le Tiers-Monde
Symposium Brussels 9 December 1988
(111 pp., 7 fig., 5 tab., 1990)