GEURTS (Gerard)

Tomaison

Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen
Belgische Overzeese Biografie,
T. VI, 1968, kol. 402-403