VERMEULEN, Julien

Licentiaat in de Germaanse filologie, doctor in de Afrikaanse geschiedenis en filologie, hoogleraar Lille III (Frankrijk).
Afrikaanse literaturen, koloniale & post-koloniale literaturen; Afrika