LAGAE, Johan

Burgerlijk ingenieur-architect, doctor ingenieur (architectuur), hoogleraar UGent (vakgroep architectuur en stedenbouw)
Architectuur, urbanisatie (koloniaal/postkoloniaal Congo), civiele bouw (geschiedenis introductie betontechnologie in koloniaal/postkoloniaal Congo); DR Congo, Zuid-Afrika (Kaapstad).

Member