BISCOP, Sven

Doctor in de politieke wetenschappen, prof. UGent, directeur van het programma ‘Europe in the World’ Egmont-Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen.
Politieke wetenschappen (buitenlands en defensiebeleid van België, Europese defensie); China, Rusland, Verenigde Staten.

Member