DE CLERCQ, Eva

Doctor in de oosterse talen en culturen, professor Universiteit Gent (vakgroep talen en culturen).
Linguïstiek (taalkunde), geschiedenis (monastieke en sociale geschiedenis m.b.t. jainisme), religieuze literatuur; Zuid-Azië.