DE MEESTER, Paul J. A. (baron)

Burgerlijk metaalkundig ingenieur, doctor in de toegepaste wetenschappen, Master of Science in Metallurgical Engineering, diplômé de l'"Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires", erevoorzitter BESIX, erebuitengewoon hoogleraar KU Leuven en Universiteit Antwerpen (UFSIA).
Kernenergie, engineering (civiele bouw, metaalkunde); Europa, USA, Midden-Oosten.