DEGRANDE, Ann

Master of Science in Tropical Agriculture, PhD Applied Biological Sciences, socio-economist, ICRAF-West and Central Africa – Humid Tropics.
Biologie (biodiversiteit), economie (rurale economie in de ontwikkelingslanden), landbouwkunde (tropische land- en bosbouw), sociologie (rurale instituten, boerenorganisaties, diffusie-adoptie van innovaties); West- en Centraal-Afrika.