DEVLIEGER (23 03 2021) - Het Gezondheidssysteem in Rwanda: een voorbeeld voor Sub-Saharisch Afrika ?

Hugo Devlieger. Het Gezondheidssysteem in Rwanda: een voorbeeld voor Sub-Saharisch Afrika ?
(Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit (LUMOS), UZ Leuven) 

 

Info

Session of the Class of Natural and Medical Sciences. Date: 23 March 2021.
Klassezitting van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen. Datum: 23 maart 2021.
Séance de la Classe des Sciences naturelles et médicales . Date: 23 mars 2021.