FEYEN, Jan

Doctor ingenieur in de toegepaste biologische wetenschappen, professor emeritus KU Leuven, ereprofessor Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba (Bolivia), doctor honoris causa Universidad de Cuenca, professor en wetenschappelijk adviseur Universidad de Cuenca (Ecuador).