Tec.Sc.(IRCB) DEROEP, F. Rationele bouw in Belgisch-Kongo. -T.VII,3 (1952)