ADRIAENSEN (Henri)

Tomaison

Kon. Acad. Overz. Wet.
Belgische Overzeese Biografie,
T. VII-C, 1989, kol. 1-2