VERMEERSCH (Jozef Benoît Paul Prosper)

Tomaison

Kon. Acad. Overz. Wet.
Belgische Overzeese Biografie,
T. VI, 1968, kol. 1061-1062