Tec.Sc.(NS) CUYPERS, E. Weerstand en voortstuwing van schepen met beperkte diepgang. -T.IX,4 (1959)