BAETENS BEARDSMORE, Hugo K. R.

Bachelor of Arts, PhD French (University of Wales), emeritus gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel.
Sociolinguïstiek, taalkunde; Singapore, Hong Kong, Brunei.

Member