VANHOVE (22 02 2018) - Cacaoteelt: nieuwe uitdagingen voor de 21ste eeuw

Wouter Vanhove. Cacaoteelt: nieuwe uitdagingen voor de 21ste eeuw.
(Labo Tropische en Subtropische Landbouw; Vakgroep Plantaardige productie – Universiteit Gent)
 

Info

Session of the Class of Technical Sciences. Date: 22 February 2018. 
Klassezitting van de Klasse voor Technische Wetenschappen. Datum: 22 februari 2018.
Séance de la Classe des Sciences techniques . Date: 22 février 2018.