VANMAERCKE (19 05 2022) - Ravijnerosie in Afrika: een onderschat probleem?

Matthias Vanmaercke. Ravijnerosie in Afrika: een onderschat probleem?
(Departement Aard en Omgevingswetenchappen, KU Leuven) 

 

Info

Session of the Class of Technical Sciences. Date: 19 May 2022. 
Klassezitting van de Klasse voor Technische Wetenschappen. Datum: 19 mei 2022.
Séance de la Classe des Sciences techniques . Date: 19 mai 2022.