Tec.Sc.(NS) CUYPERS, E. De langssterkte van binnenschepen. -T.XV,4 (1962)