SAENEN (Jan Jozef Marie Gaston)

Tomaison

Kon. Acad. Overz. Wet.
Belgische Overzeese Biografie,
T. VI, 1968, kol. 891-892