VINCK (17 03 2020) - Wetenschappelijke briefwisseling in het Aequatoria archief (DRC en België)

Info

Session of the Class of Human Sciences. Date: 17 March 2020.
Klassezitting van de Klasse voor Menswetenschappen. Datum: 17 maart 2020.
Séance de la Classe des Sciences humaines . Date: 17 mars  2020.