GODDEERIS (10 05 2022) - Vlaamse missionarissen: hedendaagse beelden en herinneringen.

Idesbald Goddeeris. Vlaamse missionarissen: hedendaagse beelden en herinneringen.
(Onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 1800-2000, KULeuven)

Info

Session of the Class of Human Sciences. Date: 10 May 2022.
Klassezitting van de Klasse voor Menswetenschappen. Datum: 10 mei 2022.
Séance de la Classe des Sciences humaines . Date: 10 mai 2022.