GEERTS, Stanny R. A.

Dr. veeartsenijk., eregew. hoogl. afdeling tropische diergeneesk. Instituut voor Tropische Geneeskunde (Antwerpen).
Diergeneeskunde, besmettelijke en parasitaire ziekten; Afrika (Gambia, Kameroen, Zambia, Zimbabwe), Ecuador

Naam sorteren A/Z: 
GEERTS, Stanny R. A.
Foto: 
Klasse EN: 
Natural and Medical Sciences
Statuut sorteren EN: 
Honorary fellow members
Statuut EN: 
Honorary fellow members
Klasse NL: 
Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen
Statuut NL: 
Eregewone leden
Statuut sorteren NL: 
Eregewone leden
Klasse FR: 
Sciences naturelles et médicales
Statuut FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut sorteren FR: 
Membres titulaires honoraires
Statuut ES: 
Miembros numerarios honorarios
Klasse ES: 
Ciencias Naturales y Médicas
Statuut sorteren ES: 
Miembros numerarios honorarios