Commissies en Comités

Commissie voor de Belgische Overzeese Biografie

Voorzitter

Guy VANTHEMSCHE

Leden

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Menswetenschappen

Anne CORNET, Gauthier de VILLERS GRANDCHAMPS, Valérie PIETTE, Jan VANDERSMISSEN, Guy VANTHEMSCHE, Jean-Luc VELLUT

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Henri NICOLAÏ, Danielle SWINNE, Marc WÉRY

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen

Edward CUYPERS, Gaston DEMARÉE

Secretaris

Philippe GOYENS


Fontes Historiae Africanae Comité

Coördinator

Jacques VANDERLINDEN

Leden

 Anne CORNET, John EVERAERT, John JACOBS, Xavier LUFFIN, Jozef SMETS, Jan VANDERSMISSEN, Guy VANTHEMSCHE, Yola VERHASSELT, Honoré VINCK

Secretaris

Philippe GOYENS


Commissie Milieu en Ontwikkeling

Leden

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Farid DAHDOUH-GUEBAS, Michel LOUETTE, Pierre MEERTS, Jan RAMMELOO, Eric VAN RANST

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen

Jean-Pierre TSHIBANGU KATSHIDIKAYA, Georges VAN GOETHEM. Secretaris: Philippe GOYENS

Secretaris

Philippe GOYENS


Commissie Strategieën en Ontwikkeling

Voorzitter

Christian DE MEYER

Leden

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Menswetenschappen

Paule BOUVIER, Christian STURTEWAGEN, Yola VERHASSELT

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Philippe DONNEN, François MUHASHY HABIYAREMYE, Henri NICOLAÏ, Françoise PORTAELS, Danielle SWINNE

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen

Christian DE MEYER, Jean POESEN, Patrick SORGELOOS, Patrick VAN DAMME, William VAN IMPE

Secretaris

Philippe GOYENS