Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Deze Klasse bestaat hoofdzakelijk uit twee groepen met voor de hand liggende gemeenschappelijke punten en omvat enerzijds de natuurwetenschappen, waaronder bvb. de landbouwkunde, de biologie, de scheikunde, de fysische aardrijkskunde, de geologie, de mineralogie, de pedologie, de natuurkunde, en anderzijds de menselijke geneeskunde en de diergeneeskunde.

De Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen staat in voor de toekenning van twee wetenschappelijke prijzen: de Lucien Cahenprijs voor Geologie en de Jean-Jacques en Berthe Symoensprijs voor Tropische Limnologie. Zij kent ook beurzen toe aan studenten bio-ingenieur of diergeneeskunde en dit in het kader van het Floribert Jurionfonds.

Ledenlijst